Sport en oefen Nederlands

Het voordeel van Nederlands te oefenen binnen een sportactiviteit, is dat het een heel authentieke situatie is. En sport leent zich daar heel goed toe, omdat het heel concreet is. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Ook voor jouw organisatie is het een meerwaarde om in te zetten op taal oefenen binnen de sportactiviteiten.

 • De deelnemers voelen zich meer betrokken en zijn actiever.
 • Je les verloopt vlotter omdat de deelnemers de instructies beter begrijpen.
 • De sfeer binnen de groep verbetert en de deelnemers voelen zich meer op hun gemak.
 • Je staat als lesgever meer stil bij je manier van lesgeven, wat de kwaliteit ten goede komt.
 • Je trekt nieuwe deelnemers aan.

Taalrijk sportles geven is geen taalles, wel een sportles met extra aandacht voor warm onthaal, klare taal en interactie. De nadruk ligt op het creëren van een oefenkans, niet op het aanbrengen van nieuwe woorden.

Wat kan je als lesgever doen om van je sportactiviteit een taaloefenkans te maken?

Gebruik de kijkwijzer.

 • Creëer een veilige omgeving. Stel je deelnemers op hun  gemak. Werk aan een toffe sfeer waarin iedereen durft te praten. Ga positief om met andere talen.
 • Spreek klare taal. Geef duidelijke instructies. Check het begrip door controlevragen en geef impliciet feedback op taalgebruik.
 • Zorg voor voldoende interactie. Stel je op als begeleider en niet als leider. Kies werkvormen waarbij deelnemers meer praten.

Contacteer Lies.vanbiesebroeck@antwerpen.be voor deze vragen:

 • Hoe kunnen we taaldrempels binnen onze organisatie weghalen?
 • Hoe maak ik een oefenkans van een sportactiviteit?
 • Hoe omgaan met deelnemers met een verschillend taalniveau?
 • Hoe kan ik mijn trainers zelf coachen om een taaloefenkans te maken van hun sportactiviteit?

Wil je meer info, bekijk dan de handleiding en video’s, ontwikkeld door Buurtsport in samenwerking met Atlas.