Schrijf Nederlands met een Belg

Wat

Wil je graag Nederlands schrijven met een Belg? Doe mee met 'Pennenvrienden'.

Je schrijft per e-mail. Je spreekt samen af hoe vaak je met elkaar mailt.

Niveaus Nederlands

Interesse

Vul dit formulier in.  

Prijs

Gratis

Contact organisatie

IN-Gent Integratie en inburgering