Projectoproep Nederlands oefenen

Subsidies voor projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen


In februari 2017 lanceert het Agentschap Integratie en Inburgering een projectoproep rond ‘Nederlands oefenen’. Dit gebeurt in samenwerking met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’. Samen zoeken we inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te leren. In maart zijn er infosessies voor organisaties die een projectvoorstel willen indienen.

Inspirerende initiatieven

De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Zoals een OCMW dat een conversatiegroep voor vluchtelingen organiseert in het lokaal opvanginitiatief. Of hoe in een andere gemeente Vlamingen en anderstalige inwoners ‘taaltandems’ vormen. Nu biedt het Agentschap Integratie en Inburgering samen met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand kansen om dit aanbod te versterken.

Projectoproep

We zijn enerzijds op zoek naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds zoeken we nieuwe projecten die andere organisaties kunnen inspireren.

Oefenkansen kan je overal creëren. Daarom richt onze oproep zich naar bijna alle organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en de formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal kunnen zelf geen aanvraag indienen.

De oproep staat open tot en met 30 april 2017. Per project kan je tot 50.000 euro subsidie aanvragen.

Wil je meer uitleg over de projectoproep?

In de tweede helft van maart organiseert elk van de vijf partners binnen de oproep een infosessie in en voor zijn regio. Je krijgt er algemene informatie over onze projectoproep, toelichting bij het financiële luik en specifiek regionale informatie met goede praktijkvoorbeelden. Er is ook ruimte om te netwerken.

Meer info: www.integratie-inburgering.be/nederlands-oefenen