Visual Thinking Strategies in FOMU

Fotomuseum Antwerpen gebruikt deze gesprekstechniek om de kunstbeleving te verdiepen en in te spelen op taalcompetenties.

Sector: Cultuur

Soort inspiratie: Handleiding / draaiboek, Video

Kennis Nederlands: taaliconen-01-new, taaliconen-02-new, taaliconen-03-new, taaliconen-04-new

Visual Thinking Strategies (VTS) is een eenvoudig aan te leren gesprekstechniek die de kunstbeleving verdiept en inspeelt op taalcompetenties. Aan de hand van kunstwerken worden deelnemers gestimuleerd om in woorden uit te drukken wat ze zien. Vaardigheden op gebied van verwoorden, luisteren en verbeelden komen zo allemaal aan bod. De methodiek is geschikt voor anderstaligen van alle niveaus.

Terug naar de resultaten