Ga naar de bibliotheek

In de bibliotheek vind je boeken, tijdschriften en kranten. Er zijn ook computers met internet.

In sommige bibliotheken vind je een speciale taalhoek.  Het is een rustige plaats in de bibliotheek.

Hier kan je Nederlands leren, maar ook andere talen. Je vindt er ook leesboeken van verschillende niveaus.

Je kan informatie vragen aan het onthaal in de bibliotheek.

Hier vind je alle bibliotheken in Limburg.

 

TAAL-GARAGE

Sommige bibliotheken hebben boeken om zelf Nederlands te leren of te oefenen.

Je herkent deze boeken aan de sticker van .

Wil je weten wat voor jou het beste materiaal is? Contacteer Taal-garage op taalgarage.lim@integratie-inburgering.be .

Hieronder vind je een lijst van bibliotheken in Limburg die meedoen aan Taal-garage.

Beringen

Bilzen 

Bree   

Genk

Ham  

Halen

Stedelijke Bibliotheek Hasselt   

Hechtel-Eksel

Heers

Herk-de-Stad

Heusden-Zolder

Kortessem   

Lommel 

Maaseik

Provinciale Bibliotheek Limburg 

Sint-Truiden  

Tongeren