Taaltips

Durf Nederlands spreken

Schakel niet direct over op een andere contacttaal. Spreekt iemand met jou in een andere taal? Zeg dat je Nederlands wil oefenen.

Begrijp je iets niet? Spreekt iemand te snel?

Zeg het dan of stel extra vragen.

Doe je eigen telefoontjes

Heb je een vraag, schrijf dan op voorhand op wat je wil weten. Houd ook pen en papier bij de hand om het antwoord te noteren.

Luister naar correcte zinnen (op de televisie of de radio)

Zeg ook de zinnen na. 

Fouten maken mag

Vraag ook aan anderen om je te verbeteren.

Schrijf nieuwe woorden op

Steek een notaboekje in je zak en neem het altijd mee.

Verbeter jezelf

Gebruik de spellingscontrole.
Handige websites:

  • Zoek de betekenis op van een woord via Van Dale online.
  • Zoek de correcte spelling op het groene boekje online.
  • De website van de VRT geeft taaladviezen, weetjes, spellingregels...  
  • De website van Taaladvies geeft advies over spelling en taal.
  • Taaltelefoon van de Vlaamse Gemeenschap voor informatie over spelling of grammatica.