Babbeldomino

Wat

Je zoekt een link tussen 2 verschillende afbeeldingen. Vervolgens leg je de link uit aan de andere deelnemers. Je beschrijft op een eenvoudige manier foto's (hard, zacht, groot, klein, dik, dun, …). Je maakt eenvoudige zinnen.
De deelnemers kiezen zelf waarom bepaalde foto's bij elkaar passen. Hun keuze is altijd juist! Het is dus geen klassieke domino waar je dezelfde afbeelding moet zoeken.

Duur

20 tot 30 minuten

Voor wie

 • Maximum 10 deelnemers
 • Ook geschikt voor groepen met gemengde niveaus - analfabete deelnemers.

Materiaal

Download de domino-kaarten. Druk ze enkelzijdig af op dik papier en knip ze uit. Je kan ze ook op dun papier afprinten en de kaartjes lamineren om er een duurzame versie van te maken.

Zet een grote tafel en stoelen voor 10 deelnemers klaar. Je kan de groep ook in 2 splitsen.  

Activiteit

Start

 • Hou rekening met het taalniveau. Zet bijvoorbeeld een sterke deelnemer naast iemand die minder vlot Nederlands spreekt.
 • Deel de kaartjes uit.

Activiteit

 • Geef een demonstratie: kies twee domino-kaarten en verwoord de link tussen de afbeeldingen.

Voorbeeld
De eend is zacht. Het kussen is zacht.
De oude man is krom. De banaan is krom.

Leg de spelregels uit:
De deelnemer…

 • neemt evenveel domino-kaarten uit de doos.
 • zoekt twee afbeeldingen en verwoordt de link tussen hen. Als de deelnemer de naam van de afbeelding niet kent, benoemt de begeleider het woord.

 Tips:

 • Moedig de deelnemers aan om ook de namen van de afbeeldingen te benoemen.
 • Vermeld het lidwoord.
 • Vermeld enkelvoud en meervoud.

Einde
Vraag feedback aan de deelnemers.

 • Vond je het leuk?
 • Wat was er moeilijk?
 • Wat was gemakkelijk?
 • Welke woorden heb je onthouden ?

www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen