Oefen op het werk

Oefen binnen het team

Spreek een taalzone af

Spreek met je team een taalzone af. Een taalzone is een centrale ruimte: de koffiekamer, de cafetaria, of het personeelslokaal. Hier spreek je op een bepaalde dag Nederlands. Bijvoorbeeld: donderdagmiddag in de  cafetaria.  

Spreken ze in je organisatie Frans en Nederlands? Maak dan bijvoorbeeld dinsdag een taalzone Nederlands, en donderdag een taalzone Frans. Maak duidelijke afspraken over de taalzone: Waar is de taalzone? Wanneer praten we er Nederlands? Maak de taalzone ook officieel en zichtbaar: hang een affiche of schrijf het in de nieuwsbrief of op intranet.  

 

Spreek de taal van de dag af

Communiceer je met je collega’s altijd in dezelfde taal? Dan is de ‘taal van de dag’ iets voor jullie.

Kies samen één vaste dag Bijvoorbeeld: elke woensdag communiceren we in het Nederlands.  Maak de ‘taal van de dag’ officieel. Hang bijvoorbeeld een bordje op de deur met : “Vandaag spreken wij Nederlands”.

Maak duidelijke afspraken: Welke dag spreken we Nederlands? Hoe gaan we corrigeren? 

Opgelet: er zijn ook collega’s die starten met het Nederlands. Voor hen is het moeilijk om lang Nederlands te spreken. Spreek af welke oefeningen zij kunnen doen. Bijvoorbeeld: Begroet de collega’s in de taal van de dag. Gebruik 5 zinnen in de taal van de dag. Telefoneer in de taal van de dag.

 

Speel taalspelletjes tijdens de middagpauze

Oefen je Nederlands via spelletjes. Je kan ze spelen tijdens de pauze of na de werkuren.

Spelletjes met pen en papier:

 • Wie ben ik: Je plakt een post-it op je voorhoofd. Daar staat een naam van een persoon op. Raad wie je bent! 
 • Gebarentaal: Je moet woorden uitbeelden Je collega’s raden wat het is. 
 • Scattergories: je zoekt woorden die beginnen met dezelfde letter in een specifieke categorie. 

Je kan ook andere spelletjes spelen die stimuleren om te spreken.

 

Patatifed is een website voor federale ambtenaren die hun talen willen oefenen. Je vindt er nog meer gezelschapspellen en apps. Patatifed.be is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en het Opleidingsinstituut van de federale overheid.

Oefen met collega's

Spreek Nederlands met Nederlandstalige collega’s  

Communiceert iedereen op je werk in het Frans? Of communiceert iedereen in zijn eigen taal? Dan is het niet eenvoudig om op een dag Nederlands te spreken met een Nederlandstalige collega.

Zeg aan je Nederlandstalige collega’s dat je graag Nederlands wil oefenen. Er zijn zeker collega’s die je willen helpen. Vraag of ze met jou Nederlands willen oefenen. Maak eerst duidelijke afspraken. Bespreek op welke momenten je Nederlandstalige collega’s hier tijd voor hebben.  

Vraag een collega om je Peter of Meter te zijn

Zoek in je organisatie een vaste partner, je ‘meter’ of je ‘peter’, om je Nederlands mee te oefenen.

Je oefent Nederlands met je peter of meter. Je kan hem elke dag aanspreken in het NederlandsJe kan samen gaan lunchen in het Nederlands, telefoongesprekken oefenen of je e-mails laten nalezen.

Volg je les Nederlands, dan kan je de leerstof samen met je meter of peter oefenen. Maak duidelijke afspraken. Spreek af wat je oefent en wat je peter of meter precies zal corrigeren.

Tip: Spreek jij een taal die je collega ook graag wil leren? Dan kan je collega die taal oefenen! Ga samen lunchen of spreek elkaar aan in de andere taal. 

Werk met een e-mailcorrespondent

Schrijf je vaak professionele e-mails in het Nederlands? Zoek dan een e-mailcorrespondent.

Je correspondent kan af en toe een e-mail nalezen. Hij kan je fouten corrigeren en je feedback geven.

Vraag ook aan je correspondent om je in BCC te zetten, wanneer hij een e-mail verstuurt met nuttige zinnen. Zo kan je zelf je e-mailcollectie aanmaken.

Je kan je e-mailcorrespondent ook elke week een e-mail sturen in het Nederlands. Hierin vertel je over je werk, je weekend, je vakantie of je hobby. Vraag hem om je fouten te corrigeren. Maak eerst duidelijke afspraken.

Je telefoonmaatje

Telefoneer je vaak met Nederlandstalige klanten of collega’s? Dan is een telefoonmaatje iets voor jou!

Oefen je telefoongesprekken met hem. Spreek goed af wat je telefoonmaatje corrigeert, en wanneer: tijdens het gesprek of na het gesprek.

Bij het oefenen van typische zinnen kan je dit spel gebruiken: Hoe zeg je het aan de telefoon. Je kan belangrijke telefoongesprekken voorbereiden met je telefoonmaatje.

Maak samen een lijst van standaardzinnen en nuttige woorden. Je kan je telefoonmaatje ook af en toe bellen. Vertel hem over je werk, het weekend, je vakantie of je hobby. Vraag feedback.

Als je veel oefent, wordt telefoneren in het Nederlands gemakkelijker. 

Oefen zelf op het werk

Een woordkalender of woordenlijst

Hoor, lees of leer je een nieuw woord? Schrijf het op een woordenlijst: een lijst met woorden die je kan gebruiken in je job. Noteer bij elk woord ook een voorbeeldzin. Je kan de woordenlijst gebruiken in je job: in vergaderingen, aan de telefoon, in gesprekken met collega’s, bij het schrijven van e-mails, enzovoort. 

Let op: je moet niet te ambitieus zijn. Elke dag één nieuw woord is genoeg.

Je kan ook nieuwe zinnen en uitdrukkingen op de lijst schrijven.

Gebruik de nieuwe woorden en zinnen veel, in een gesprek of in een e-mail. 

Vlot telefoneren

Telefoneren in een andere taal is spannend. Je twijfelt over woorden en zinnen. Gebruik hulpmiddeltjes. Zo wordt telefoneren in het Nederlands leuk en simpel.

Maak een lijst met zinnen die je veel nodig hebt aan de telefoon. Hang de lijst op een duidelijke plaats.

Je kan ook een telefoonmaatje zoeken. Dit is een collega die met jou conversaties via telefoon wil oefenen. Maak eerst duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld: welke fouten corrigeert je telefoonmaatje?

Om de zinnen te oefenen kan je dit spel gebruiken: ‘Hoe zeg je het aan de telefoon’. Download het gratis.

Synoniemen en vertalingen met WORD

Schrijf je een tekst in het Nederlands, en zoek je een beter woord? Of lees je een Nederlandse tekst, maar begrijp je een woord niet?

WORD heeft een functie met synoniemen en vertalingen! Ideaal als je vaak WORD-documenten leest of schrijft.

Selecteer het woord en klik op je rechter muisknop. Selecteer  ‘synoniemen’ of ‘vertalen’. Je kan de twee functies ‘synoniemen’ en ‘vertalen’ ook combineren. Bijvoorbeeld als je twijfelt aan de precieze betekenis van een synoniem. 

Gebruik een testprogramma  

Een testprogramma is heel efficiënt en het is gemakkelijk. Typ de woorden en hun betekenis in. Het programma test je. Je kan zien hoeveel fouten je maakte, welke woorden je nog niet goed kent, enzovoort.

Elke dag 5 à 10 minuutjes oefenen, en je onthoudt de woordenschat veel beter.

Deze twee programma’s zijn onze favorieten. Ze zijn heel gemakkelijk om te gebruiken. Je kan ze gratis downloaden.

Je collectie e-mails

Maak een collectie van e-mails met zinnen die je vaak gebruikt.

Bijvoorbeeld:

 • Aanspreken en groeten
 • Mensen uitnodigen 
 • Naar een bijlage verwijzen 
 • Een afspraak annuleren 
 • Een datum voorstellen

Het kunnen e-mails zijn van jou of van een collega.

Let op: gebruik geen foute voorbeelden! Niet iedereen schrijft correcte zinnen. Laat je mails nog steeds nalezen door collega’s die hier tijd voor hebben. 

Post-its plakken

Plak post-its op een object. Schrijf er de juiste naam of de juiste zin op.

Bijvoorbeeld:

 • Plak een post-it met ‘computer’ op de computer
 • Plak een post-it met ‘mag ik de verwarming aanzetten’ op de verwarming
 • Plak een post-it met ‘doe je de deur dicht?’ op de deur

Als je voorbij de post-it loopt, lees je het woord of de zin. Zo onthoud je het woord of de zin veel beter.

Patatifed.be

Patatifed.be is een website voor federale ambtenaren die hun talen willen oefenen. Patatifed.be is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en het Opleidingsinstituut van de federale overheid.