Leidraad voor vrijwilligers in de praattafel – Kortrijk

De anderstalige is niet alleen een deelnemer maar ook een expert inzake het oefenen van het Nederlands.

Type activiteit: Praattafel en ontmoeting

Soort inspiratie: Handleiding / draaiboek

De Stad Kortrijk ontwikkelde naar aanleiding van het project Anderstaligen aan zet een leidraad voor vrijwilligers.

In het project Anderstaligen aan zet wordt de rol van de anderstalige niet beperkt tot deelnemer van de praattafel. Hij/Zij kan ook een expert zijn aan de praattafel. Deze leidraad omschrijft die rol duidelijk.

Je vindt er ook een reflectiedocument dat de begeleider en deelnemer van de praattafel kan invullen. Zo krijg je meer zicht op je eigen aandeel in het gesprek. Dat kan je helpen om de kwaliteit van de oefenkans te verhogen.

Meer info

Iwona Lowicka
Integratie en Diversiteit – stad Kortrijk
iwona.lowicka@kortrijk.be

Terug naar de resultaten