Nederlands en jouw taal? Oefen met elkaar

Kijk op kaart

Online Samen Lezen TU-NL

Online leesgroep

Taalcafé Mundial

Hier kan je Nederlands oefenen of je kan ook mensen ontmoeten die jouw taal willen oefenen. 

Taalcarrousel Arabisch intercultureel praatcafé

Gaat momenteel niet door wegens corona

Taalcarrousel is een intercultureel praatcafé in Gent waarbij Nederlands- en
Arabischtaligen elkaars taal beter leren spreken. Je praat afwisselend Nederlands en Arabisch en helpt elkaar.

We kiezen telkens een thema om over te spreken zoals familie, cultuur, eten,... Zo blijven de gesprekken boeiend en leer je elkaar(s cultuur) beter kennen! 

De focus ligt op de spreektaal uit de Levant: Syrië, Jordanië, Palestina, Libanon.

Taalcarrousel Nederlands - Russisch

Tijdelijk gestopt wegens corona

Dit praatcafé is voor Russische mensen die Nederlands leren en Nederlandstaligen die Russisch leren. Samen helpen jullie elkaar met je nieuwe taal!