Disclaimer

Het Agentschap Integratie en Inburgering en IN-Gent vzw:

  • zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt;
  • geven geen sluitende garantie voor juistheid, volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie van deze website;
  • controleren de kwaliteit van het aanbod op deze website niet.