Disclaimer

De Huizen van het Nederlands Oost-Vlaanderen en Gent:

  • zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • geven geen sluitende garantie voor juistheid, volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie van deze website.  
  • controleren niet de kwaliteit van het aanbod op deze website.