Fluistergedicht

Fluistergedicht - Sering vzw

Wat

De deelnemers lezen een gedicht en kiezen hier een zin uit. Die zin leren ze uit het hoofd en ze vertellen de zin al fluisterend aan de andere deelnemers.

Duur

30 minuten, met uitbreiding 50 minuten

Voor wie

Ook geschikt voor groepen met een gemengd niveau.

Materiaal

 • (Kinder)gedichtenbundel
 • Of zoek online korte gedichten of liedjesteksten.
 • Kies één gedicht per deelnemer en print het uit.
 • Omgeving: Ruimte met bewegingsvrijheid, een stoel per deelnemer

Activiteit

Stap 1: Het gedicht lezen en een zin memoriseren

 • Geef iedere deelnemer een gedicht op zijn niveau. Geef het liefst elke speler een ander gedicht.
 • De deelnemers lezen het gedicht voor zichzelf en kiezen de mooiste zin. 
 • Ze leren die zin uit het hoofd. Ze krijgen hiervoor 2 à 3 minuten.

Stap 2: Het gedicht fluisteren

 • Verdeel de groep in twee.
 • De ene groep gaat op een willekeurige plek op de grond liggen. Ze liggen ontspannen, met de ogen dicht.
 • De andere groep loopt geruisloos rond en fluistert nu en dan zijn of haar zin in iemands oor.
 • Als iedere deelnemer zijn of haar zin heeft gefluisterd bij de liggende deelnemers, wisselen de groepen.

Stap 3: Nabespreking

 • Welke zin bleef het meest hangen? Hoe kwam dat?
 • Welke beelden kreeg je bij welke zinnen?

Uitbreiding

 • Maak groepen van 3 tot 4 personen. 
 • Laat elke groep 1 zin kiezen die zij hoorden.
 • De groepen krijgen elk vijf minuten om een korte scène te maken waarin hun gekozen zin wordt gezegd en betekenis heeft.

Opmerking: Voor sommige nieuwkomers is gaan liggen een probleem. Als je dat voelt, laat dan de deelnemers ontspannen op een stoel zitten.


www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen